Jakie standardy powinny spełniać kontenery socjalne?

Kontenery socjalne to rodzaj kontenerów przeznaczonych na pomieszczenia socjalne, zaplecze albo inne pomieszczenia przeznaczone do celów socjalnych. Najczęściej są wykorzystywane na budowach, aby zapewnić pracownikom pomieszczenia takie jak np.: szatnia, kuchnia czy łazienka, są też stosowane jako zaplecza dla pracowników w zakładach przemysłowych, produkcyjnych. Sprawdzają się także w roli budynków socjalnych dla osób, które wymagają pomocy społecznej oraz jako tymczasowe schronienie dla ludzi dotkniętych różnymi klęskami żywiołowymi.

 

Czym charakteryzują się kontenery socjalne?

kontenery socjalneKontenery socjalne można wykorzystywać samodzielnie albo zestawiać je w dowolne konfiguracje, tworząc w ten sposób większe obiekty. Ich wielką zaletą jest łatwość przeniesienia w inne miejsce, wysoki standard, jaki zapewniają swoim użytkownikom, niski koszt inwestycji (w porównaniu do tradycyjnego budownictwa) oraz możliwość korzystania z nich praktycznie od razu po przywiezieniu (wystarczy ustawić je w wybranej lokalizacji i podłączyć do zewnętrznych instalacji).

 

Jakie standardy muszą spełniać?

 1. Muszą zapewniać swoim użytkownikom odpowiedni komfort i bezpieczeństwo.
 2. Ich szkielet powinien być sztywny i pewny, jest to z reguły samonośna rama stalowa wykonana z profili zimnogiętych.
 3. Rama podłogi musi być wykonana z kształtowników stalowych, a do niej przyspawane powinny być elementy nośne podłogi.
 4. Rama stropodachu jest zrobiona z kształtowników stalowych.
 5. Cała konstrukcja jest zabezpieczona przez piaskowanie i pomalowanie farbą podkładową oraz nawierzchniową.
 6. Muszą być ciągle utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność techniczną.
 7. Należy je regularnie konserwować i naprawiać wszelkie pojawiające się usterki.
 8. Muszą być chronione przed skutkami uderzenia pioruna poprzez podłączenie ich do obwodu ochronnego – uziemienia.
 9. Należy wyposażyć je w znaki ostrzegawcze i oznakowanie, które jest wymagane, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom.
 10. Mogą być wykorzystywane tylko do celów określonych w instrukcji użytkowania.
 11. Można ustawiać je tylko na suchym, stabilnym i wypoziomowanym podłożu.
 12. Jako fundamenty w terenie utwardzonym mogą służyć bloczki betonowe, na gruncie nieutwardzonym należy zastosować większe stopy fundamentowe.
 13. Ustawiając je, należy upewnić się, że zachowany jest poziom w całej płaszczyźnie.
 14. Mogą być transportowane tylko przy użyciu urządzeń transportu bliskiego (np. żurawi budowlanych i przejezdnych albo suwnic).