Blog

kontenery pracownicze na budowie

Prowadzenie robót budowlanych wymaga stworzenia odpowiedniego zaplecza dla wszystkich zatrudnianych przez firmę pracowników. Ponieważ w większości przypadków nie ma możliwości znalezienia w pobliżu miejsca prowadzenia pracy innych obiektów spełniających określone w przepisach BHP wymogi, najlepszym rozwiązaniem okazuje się wynajęcie i ustawienie kontenerów socjalnych i biurowych. W Białymstoku są one dostępne w ofercie firmy GRC Invest Partner, specjalizującej się w ich wypożyczaniu, transporcie oraz montażu. Przekonajmy się, czym się one charakteryzują i sprawdźmy, dlaczego watro je wybierać.

kontenery budowlane

Prowadzenie każdej inwestycji budowlanej wymaga nie tylko zgromadzenia koniecznego sprzętu i personelu czy nawiązania współpracy z dostawcami niezbędnych materiałów, ale także oznacza konieczność przygotowania właściwego zaplecza. Na miejscu wykonywania robót nieodzowne okażą się pomieszczenia biurowe przeznaczone dla pracowników nadzoru i obsługi administracyjnej, ale także socjalne, w których będzie możliwość zjedzenia posiłku, umycia się czy skorzystania z toalety.

nadzór budowlany

Budowa nowego obiektu to wieloetapowe i trudne zadanie. Aby prace przebiegały zgodnie z planem, konieczne jest stałe nadzorowanie postępów. Niestety, inwestor nie zawsze ma możliwość samodzielnego kontrolowania podejmowanych działań. W takiej sytuacji warto skorzystać z inwestorskiego nadzoru budowlanego. Na czym on polega? I jakie daje korzyści?

Kontenery

Prawdopodobnie nikogo nie dziwi już widok kontenerów pełniących funkcje tymczasowych budynków. Przy większych budowach czasami można zauważyć wręcz całe „bloki kontenerowe”, zbudowane z kontenerów systemowych. Firmy korzystające z usług wynajmu tego typu konstrukcji, zwyczajowo dzielą je na kontenery socjalne, kontenery biurowe, mieszkalne i barakowozy. Czym różnią się one od siebie? O tym opowiemy w dzisiejszym wpisie.

kontenery biurowe

Stróżówka to małe, lecz bardzo istotne pomieszczenie, stawiane przy wjeździe na dany plac budowy, teren zakładu produkcyjnego itp. To właśnie w niej pracują ochroniarze, sprawujący nadzór nad szlabanem wjazdowym, weryfikujący osoby wchodzące na dany teren i pilnujący mienia. Aby pracownicy ochrony mogli wykonywać swoje obowiązki rzetelnie i dokładnie, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy.

kontenery socjalne

Kontenery socjalne to rodzaj kontenerów przeznaczonych na pomieszczenia socjalne, zaplecze albo inne pomieszczenia przeznaczone do celów socjalnych. Najczęściej są wykorzystywane na budowach, aby zapewnić pracownikom pomieszczenia takie jak np.: szatnia, kuchnia czy łazienka, są też stosowane jako zaplecza dla pracowników w zakładach przemysłowych, produkcyjnych. Sprawdzają się także w roli budynków socjalnych dla osób, które wymagają pomocy społecznej oraz jako tymczasowe schronienie dla ludzi dotkniętych różnymi klęskami żywiołowymi.