Blog

kontenery socjalne

Kontenery socjalne to rodzaj kontenerów przeznaczonych na pomieszczenia socjalne, zaplecze albo inne pomieszczenia przeznaczone do celów socjalnych. Najczęściej są wykorzystywane na budowach, aby zapewnić pracownikom pomieszczenia takie jak np.: szatnia, kuchnia czy łazienka, są też stosowane jako zaplecza dla pracowników w zakładach przemysłowych, produkcyjnych. Sprawdzają się także w roli budynków socjalnych dla osób, które wymagają pomocy społecznej oraz jako tymczasowe schronienie dla ludzi dotkniętych różnymi klęskami żywiołowymi.

Kontenery budowlane

Kontenery budowlane to tymczasowe pomieszczenia, które można łatwo transportować w różne miejsca i użytkować przez jakiś okres bez długich procedur administracyjnych. Mają wiele zastosowań, nie tylko na budowach, jak sugeruje ich nazwa. Dzięki swojej konstrukcji, możliwościom adaptacji i łączenia poszczególnych modułów, kontenery mogą być wykorzystywane także w różnych zakładach pracy jako biura tymczasowe, stróżówki, przy imprezach plenerowych, w handlu, gastronomii itd. Istnieje wiele rodzajów baraków, a każdy z nich można dobrać do swoich potrzeb i zrobić z niego użyteczne i wygodne miejsce do realizacji określonych celów.